Επιxειρείν

Επιχειρήσεις: Βασική προτεραιότητα η προστασία και διασφάλιση των βάσεων δεδομένων

Επιχειρήσεις: Βασική προτεραιότητα η προστασία και διασφάλιση των βάσεων δεδομένων
Σκοπός της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το portal Biztech.gr και συμμετείχαν 244 ελληνικές εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ήταν να αποτυπώσει τις βασικές πρακτικές που ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ανάκτηση των δεδομένων τους σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής (backup & restore), να καταγράψει τις σχετικές ανησυχίες των Ελλήνων ΙT Managers, αλλά και να ανιχνεύσει το πώς αντιλαμβάνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις την έννοια του data protection (προστασία δεδομένων) στο παρόν και το μέλλον.

Πρακτικές backup και restore

Τα ευρήματα της έρευνας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά το πότε υπάρχει έντονη ανάγκη για τη λήψη backup (αντίγραφα ασφαλείας): Οι υπεύθυνοι ΙΤ θεωρούν πως επιβάλλεται να παίρνουν backup για να προστατεύουν τις βάσεις δεδομένων (89%), τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών (70%), τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (57%) και τα δεδομένα του εταιρικού site/intranet (40%).

Σημαντικές θεωρούνται και οι απαντήσεις σε σχέση με το πόσο συχνά πρέπει να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας. Ο ρυθμός με τον οποίο εμπλουτίζονται ή τροποποιούνται τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης επηρεάζει σαφώς τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες δηλώνουν πως παίρνουν backup σε καθημερινή βάση, έχοντας εγκαταλείψει την πρακτική του εβδομαδιαίου backup ως ξεπερασμένη.

Σύμφωνα με την έρευνα δύο από τους τρεις ερωτηθέντες δηλώνουν πως δεν κρυπτογραφούν τα δεδομένα για τα οποία δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, το 66% των συμμετεχόντων θεωρεί πως η κρυπτογράφηση δεν είναι απαραίτητη αφού «τα δεδομένα είναι ούτως ή άλλως ασφαλή στον χώρο της επιχείρησης», σε αντίθεση με ένα 25% που χρησιμοποιεί πάντοτε κρυπτογράφηση «αφού ο οργανισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ασφάλειας».

Όσον αφορά το πόσο συχνά καλούνται οι υπεύθυνοι ΙΤ να ανακτήσουν δεδομένα από τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει, το 85% απαντά «πολύ σπάνια», το 13% δηλώνει πως κάποιου είδους ανάκτηση δεδομένων γίνεται μια φορά τον μήνα, ενώ το υπόλοιπο 2% τρέχει τη συγκεκριμένη διαδικασία κάθε εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι Έλληνες CIOs δεν υποτιμούν την ανάγκη για τη λήψη backup. Περισσότεροι από έξι στους δέκα θεωρούν ότι, σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, η εταιρεία τους θα είχε «αδυναμία συνολικής λειτουργίας» γεγονός που αναδεικνύει τα προϊόντα backup ως ένα από τα πιο κρίσιμα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους.

Βackup και αποθήκευση δεδομένων

Η ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δεδομένων και των συστημάτων μιας επιχείρησης υποχρεώνει τους υπεύθυνους IT να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται σε μια σειρά δυσκολίες. Το 66% των ερωτηθέντων επισημαίνει τη σημασία που έχει η διαρκής προστασία των servers, των εφαρμογών και του site της επιχείρησης προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία σε περίπτωση καταστροφής ή κακόβουλης επίθεσης (Επιχειρησιακή Συνέχεια).

Παράλληλα, έξι στους δέκα συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι η σημαντικότερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι οι αυξημένες ανάγκες για αποθηκευτικό χώρο, ενώ το 49% των υπεύθυνων ΙΤ αναφέρει ως σημαντικότερη πρόκληση την προστασία των εφαρμογών.

Με στόχο να ανιχνεύσει τα μελλοντικά σχέδια των υπευθύνων ΙΤ, η έρευνα καταγράφει τις τάσεις των υπευθύνων ΙΤ, όσον αφορά τις τεχνολογικές επιλογές και τον προϋπολογισμό για επενδύσεις πληροφορικής. Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το 51% των ερωτηθέντων δηλώνει πως φέτος σκοπεύει να επενδύσει σε λύσεις backup περίπου τα ίδια ή και περισσότερα χρήματα σε σχέση με το 2012.

Ειδικότερα, στην ερώτηση για το πού θα κατευθύνουν τις επενδύσεις τους, το 61% δηλώνει ότι προσανατολίζεται κυρίως στην αύξηση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου, ενώ το υπόλοιπο 39% σκοπεύει να κινηθεί σε πιο τεχνολογική κατεύθυνση: 16% επιλέγει λύσεις storage virtualization, 10% λύσεις διαχείρισης και 13% νέες τεχνολογίες αποθήκευσης, όπως οι δίσκοι SSD.

Cloud και Big Data

Δεδομένης της σημασίας που έχουν η τεχνολογία Cloud και τα Big Data για την παγκόσμια αγορά ΙΤ, η έρευνα καταγράφει τις απόψεις που έχουν οι υπεύθυνοι ΙΤ των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα. Όσον αφορά το cloud, και ειδικότερα την αποθήκευση δεδομένων σε υποδομές cloud, οι απόψεις εμφανίζονται μοιρασμένες.

Το 50% των ερωτηθέντων δεν αξιοποιεί την τεχνολογία cloud, είτε διότι θεωρεί πως δεν είναι ακόμα έτοιμη από πλευράς απόδοσης (15%), είτε για λόγους ασφαλείας και κανονιστικών ρυθμίσεων (35%).

Το υπόλοιπο 50% χρησιμοποιεί ήδη το cloud, είτε δοκιμαστικά (16%), είτε συμπληρωματικά προς τα μαγνητικά μέσα (24%), το 4% έχει αντικαταστήσει τις μαγνητικές ταινίες με τις υποδομές cloud, ενώ το 7% θεωρεί το cloud βασικό συστατικό της στρατηγικής backup που ακολουθεί.

Όσον αφορά τα big data, πάνω από ένας στους τρεις υπεύθυνους IT (36%) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει καθόλου ή δεν ξέρει ακριβώς τη σημασία των Big Data. Aπό το 64% που δηλώνει ότι γνωρίζει το θέμα, το 19% θεωρεί πως δεν πρόκειται να τους απασχολήσει, το 10% έχει ήδη εντάξει τα Big Data στη στρατηγική IT της επιχείρησης, ενώ ένα 35% βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.

Κόστος και Αξιοπιστία

Στην ερώτηση σχετικά με το τι θεωρεί πρώτη προτεραιότητα για την επιλογή λύσεων backup & restore, το 86% δηλώνει ότι το βασικό κριτήριο επιλογής δεν είναι το κόστος αγοράς αλλά η ποιότητα και η αξιοπιστία ενός προϊόντος. Παράλληλα, το 69% επισημαίνει τη σημασία της άμεσης και αποτελεσματικής υποστήριξης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας (63%) και την ευκολία διαχείρισης (62%).

Οι ερωτηθέντες κατατάσσουν τα «ανοικτά πρότυπα» ως το τελευταίο κριτήριο στην αξιολόγησή τους (42%). Με άλλα λόγια, εάν υπάρχει αξιόπιστη λύση και αποτελεσματική υποστήριξη, οι Έλληνες υπεύθυνοι ΙΤ δείχνουν διατεθειμένοι να μη λάβουν υπόψη θέματα «ευελιξίας και ανοικτής αρχιτεκτονικής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Επιχειρήσεις: Βασική προτεραιότητα η προστασία και διασφάλιση των βάσεων δεδομένων